Nöjd Kundgaranti

Nöjd kundgaranti

Med vår unika 100%-nöjd-kundgaranti lovar vi att stå för busskostnaden om ni inte är nöjda med chaufförens utförande vid er beställningsresa (gruppbokning av hel buss / beställningstrafik). Vi ber då att beställaren kontaktar kontoret samma dag och därefter skickar oss en förklaring, senast 5 dagar efter resan, på vad som inte var till belåtenhet. Är chaufförens utförande enligt vår bedömning ej till belåtenhet (vi förbehåller oss rätten att avgöra detta efter diskussion med kunden) ersätter vi kunden för hela busskostnaden.
OBS! Garantin gäller endast busskostnaden, inte kringarrangemang så som hotell, färjor, restauranger m.m utanför vår kontroll. Vid flerdagsarrangemang ersätter vi för den dag som inte fungerade nöjaktigt! Garantin omfattar ej väntetid och förseningar utanför vår kontroll eller förseningar som orsakas av andra resenärer.