Miljö

Miljö och Säkerhet

Vi kör på 100 % förnybart och fossilfritt bränsle!

Alla Wärnelius bussar är miljöklassade, vilket krävs för att få köra in i våra större städer i Sverige. Vi på Wärnelius Buss värnar om hållbarhet och miljö, så det är en självklarhet för oss att köra med miljöklassade bussar i vår vackra natur.

Våra bussar körs på fossilfritt bränsle – HVO Hydrogenated Vegetable Oil. Bränslet är en syntetisk diesel som i huvudsak framställs av organiskt avfall. Det unika är att den inte innehåller några fossila ingredienser. Klimatpåverkan jämfört med fossil diesel minskas med upp till hela 90 %. En annan fördel med HVO är att den har renare avgaser än vanlig diesel. Genom att välja våra bussar på en resa till Stockholm, istället för bussar som körs på vanlig diesel, så minskar ni utsläppen av CO2 med ca 303 kg!

Naturligtvis källsorterar vi på Wärnelius Buss allt skräp vid städning av bussarna. Vi använder även tvättmedel med så liten miljöpåverkan som möjligt vid tvätt och städning. Naturen är viktigt för oss och likaså att vi tar vårt ansvar.

Samtliga av Wärnelius bussar är utrustade med säkerhetsbälte på samtliga platser. Hos oss åker du säkert och tryggt, det är viktigt för oss.

Publicerad: 2009-02-19
“Wärnelius Buss AB har i februari 2009 anslutit sig till Yrkesförare mot rattfylleri. De tar avstånd från alkohol i trafiken och visar det genom att använda alkolås. Ett föredöme och ett självklart IQ-projekt.”

Våra bussar är utrustade med alkolås.
Vårt företag är även med i IQ som bl.a. verkar för nykterhet i trafiken.